The Golden Month

 " The Golden Month" cùng XDV An Du Hải Phòng.

Thời gian thực hiện: 1/12/2015 – 31/12/2015

- Kiểm tra xe miễn phí

- Giảm10% giá dầu và phụ tùng cho các đơn hàng trên 5 triệu

Đối tượng áp dụng:

Tất cả các xe vào làm sửa chữa máy gầm (trừ xe bảo hành, bảo hiểm, xe KH có voucher khuyến mãi)

 Quà tặng hấp dẫn cho Khách hàng