Tuần lễ vàng cho xe A - C - CLA - GLA - GLK

Từ ngày 14/03/2016 - 26/03/2016

Trên toàn Hệ thống AnDu Autohaus, khách hàng sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi từ chương trình Tuần lễ vàng.

Chương trình Tuần Lễ Vàng cho xe Mercedes-Benz tại AnDu

Thời gian: Từ ngày 14/03/2016 - 26/03/2016
Đăng ký ngay để nhận nhiều ưu đãi:
*> Kiểm tra xe Miễn phí
*> Ưu đãi 15% phụ tùng
*> Ưu đãi 15% dầu động cơ
*> Quà tặng hấp dẫn
-----------
Dành cho các dòng xe:
A/C/CLA/GLA & GLK-Class