Mercedes-Benz
Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng kinh doanh xe mới
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0982 091 506
anh.nguyentuan01@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_15
Tạ Huy Đức
Cố vấn dịch vụ

Mobile: 097 32 48 875
duc.tahuy@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Tạ Khánh Ly
Kinh doanh xe mới

Mobile: 084 85 06 222
ly.tathikhanh@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Nguyễn Khắc Tâm
Kinh doanh xe mới

Mobile: 091 62 05 566
0916205566
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Phùng Linh Ngọc
Kinh doanh xe mới

Mobile: 098 32 42 699
ngoc.phunglinh@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Lê Minh Hoàn
Kinh doanh xe mới

Mobile: 096 58 87 928
hoan.leminh@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Phạm Minh Tú
Cố vấn dịch vụ

Mobile: 038 45 71 071
tu.phamminh@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Phùng Mạnh Tiến - Trưởng nhóm kinh doanh xe mới
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0948 050 499
tien.phungmanh@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Bùi Quang Dũng
Kinh doanh xe mới

Mobile: 091 82 67 777
dung.buiquang@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Phạm Quang Tú
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0948 998 222
tu.phamquang@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Bùi Thanh Bình
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0972 602 072
binh.buithanh@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_15
Ngô Thiệu Toàn - Trưởng nhóm kinh doanh xe mới
Kinh doanh xe mới

Mobile: 097 68 99 466
toan.ngothieu@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Cao Thị Dung
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0986 846 864
dung.caothi@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_15
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0943 414 888
ha.nguyenthingoc01@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Vũ Thị Phương Thảo
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0934 693 579
thao.vuthiphuong@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Đào Duy Thứ
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0912 867 977
thu.daoduy@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Trường Đạt
Kinh doanh xe mới

Mobile: 091 579 6699
dat.nguyentruong@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Đỗ Trọng Nam - Trưởng nhóm kinh doanh xe mới
Kinh doanh xe mới

Mobile: 094 234 8668
nam.dotrong@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Chu Văn Cường - Tổng Quản lý xưởng dịch vụ
Cố vấn dịch vụ

Mobile: 097 87 38 510
cuong.chuvan@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Nguyễn Văn Dương
Kinh doanh xe mới

Mobile: 097 979 8666
duong.nguyenvan@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lê Văn Năng
Cố vấn dịch vụ

Mobile: 098 21 28 147
nang.levan@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Cao Xuân Chủ - Trưởng phòng tư vấn dịch vụ
Cố vấn dịch vụ

Mobile: 098 93 24 113
chu.caoxuan@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Ngô Đức Bằng
Kinh doanh xe mới

Mobile: 093 83 12 888
bang.ngoduc@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_15
Đào Xuân Bắc
Kinh doanh xe mới

Mobile: 098 106 0989
bac.daoxuan@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Công Bình
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0919 234 345
binh.nguyencong@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lê Văn Hoàng
Kinh doanh xe mới

Mobile: 098 435 8024
hoang.levan@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Phú Phượng


Mobile: 094 566 1119
phuong.nguyenphu@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Thế Thành Công
Kinh doanh xe mới

Mobile: 094 99 33 336
cong.thethanh@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Cao Văn Tú
Kinh doanh xe mới

Mobile: 096 74 76 686
tu.caovan@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Hoàng Đức Hổ
Cố vấn dịch vụ

Mobile: 093 45 86 689
ho.hoangduc@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Phạm Đức Phi
Cố vấn dịch vụ

Mobile: 043 38 13 418
phi.phamduc@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20