Mercedes-Benz

Liên hệ Chúng tôi

Chúng tôi tự hào về dịch vụ khách hàng tuyệt vời của mình. Nếu có bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm để giúp bạn, nhóm hỗ trợ chuyên tâm của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ mọi thứ bạn cần.

Mercedes-Benz Services 
4th Floor, H2 building
196 Hoang Dieu Street
Ward 8, Dist 4, HCMC
Phone: (84) 18001199 
Email: Mercedes-benz.services@eximbank.com.vn