Mercedes-Benz

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG XE ROSA BUS VÀ FUSO
NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG XE MERCEDES-BENZ

Số lượng: 25 NVKD làm việc tại Hà Nội - Hải Phòng - Đà Nẵng.
Thông tin chi tiết liên hệ:
Ms Nguyễn Thu Hiền
11 Pham Hùng, Mỹ Đình, HN
Tel: (+84) 4 3768 6762 (Ext: 241)
Email: hien.nguyenthithu@andu.vn