Mercedes-Benz
Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng kinh doanh xe mới
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0982 091 506
anh.nguyentuan01@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_15
Đỗ Trọng Nam - Trưởng nhóm kinh doanh xe mới
Kinh doanh xe mới

Mobile: 094 234 8668
nam.dotrong@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Nguyễn Văn Dương
Kinh doanh xe mới

Mobile: 097 979 8666
duong.nguyenvan@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ngô Đức Bằng
Kinh doanh xe mới

Mobile: 093 83 12 888
bang.ngoduc@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_15
Đào Xuân Bắc
Kinh doanh xe mới

Mobile: 098 106 0989
bac.daoxuan@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Công Bình
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0919 234 345
binh.nguyencong@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Lê Văn Hoàng
Kinh doanh xe mới

Mobile: 098 435 8024
hoang.levan@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Trần Huyền Trang
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0972 755 026
trang.tranhuyen@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Phùng Mạnh Tiến - Trưởng nhóm kinh doanh xe mới
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0948 050 499
tien.phungmanh@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Nguyễn Phú Phượng


Mobile: 094 566 1119
phuong.nguyenphu@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Phạm Quang Tú
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0948 998 222
tu.phamquang@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Yên Quốc Cường
Kinh doanh xe mới

Mobile: 098 339 7760
cuong.yenquoc@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Bùi Thanh Bình
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0972 602 072
binh.buithanh@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_15
Đào Duy Thứ
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0912 867 977
thu.daoduy@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Hoàng Đức Hổ
Cố vấn dịch vụ

Mobile: 093 45 86 689
ho.hoangduc@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_20
Cao Thị Dung
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0986 846 864
dung.caothi@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: 8_15
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0943 414 888
ha.nguyenthingoc01@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Vũ Thị Phương Thảo
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0934 693 579
thao.vuthiphuong@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Trường Đạt
Kinh doanh xe mới

Mobile: 091 579 6699
dat.nguyentruong@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới