Mercedes-Benz
default

Mercedes-Benz An Du Hải Phòng

Mercedes-Benz An Du Hải Phòng Số 12 Đường Hà Nội, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng  Hải Phòng Điện thoại: +84 908 024 668

Giờ mở cứa

Monday
08:00 - 20:00
Thứ ba
08:00 - 20:00
Thứ tư
08:00 - 20:00
Thứ năm
08:00 - 20:00
Thứ sáu
08:00 - 20:00
Thứ bảy
08:00 - 20:00
Chủ nhật
09:00 - 17:00
  • Xe du lịch
    • Xe mới
    • Xe đã qua sử dụng
    • Dịch vụ
    • Phụ tùng
Các dịch vụ

Tư vấn mua xe mới, Tư vấn mua xe cho khối doanh nghiệp, Tư vấn mua xe đã qua sử dụng, Dịch vụ hậu mãi