Location A

Mercedes-Benz An Du Hải Phòng
12 Ha Noi Street
0225 Hải Phòng
Điện thoại: +84 225 3282288

General opening times
Monday
08:00 - 20:00
Tuesday
08:00 - 20:00
Wednesday
08:00 - 20:00
Thursday
08:00 - 20:00
Friday
08:00 - 20:00
Saturday
08:00 - 20:00
Sunday
09:00 - 17:00
  • Các dịch vụ

    • Tư vấn mua xe mới
    • Tư vấn mua xe cho khối doanh nghiệp
    • Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
    • Dịch vụ hậu mãi