Mercedes-Benz

Tặng hàng hiệu khi mua Mercedes-Maybach

Tặng Hàng hiệu cao cấp Bottega Veneta cho chủ nhân xe Mercedes-Maybach

Từ ngày 26/3-31/3/2017, Mercedes-Benz An Du dành tặng khách hàng Quà tặng đặc biệt khi mua xe Mercedes-Maybach (S 400, S 500, S 600).

* Chương trình áp dụng có điều kiện