Các loại xe cũ

Mẫu xe: GLA250
Năm sản xuất: 2015
Ngày đăng ký lần đầu: 18/08/2015
Số km sử dụng: 16.284
Màu sắc: Đỏ / Đen
Giá: 1.580.000.000 VNĐ

Mẫu xe: C250
Năm sản xuất: 2015
Ngày đăng ký lần đầu: 18/08/2015
Số km sử dụng: 20.250
Màu sắc: Xanh / Vàng
Giá: 1.500.000.000 VNĐ

Mẫu xe: CLA200
Năm sản xuất: 2015
Ngày đăng ký lần đầu: 04/11/2015
Số km sử dụng: 9.859
Màu sắc: Trắng / Đen
Giá: 1.250.000.000 VNĐ

Mẫu xe: E250 AMG
Năm sản xuất: 2015
Ngày đăng ký lần đầu: 04/11/2015
Số km sử dụng: 14.005
Màu sắc: Trắng / Đen
Giá: 2.150.000.000 VNĐ

Mẫu xe: CLA250
Năm sản xuất: 2013
Ngày đăng ký lần đầu: 12/03/2015
Số km sử dụng: 34.000
Màu sắc: Đen / Đen
Giá: 1.450.000.000 VNĐ